Shopping cart
0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego zapachyswiata.pl

Sklep internetowy zapachyswiata.pl dostępny pod adresem https://zapachyswiata.pl, którego właścicielem jest ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg, prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice.

ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
NIP: 954-228-77-12
Gliwicka 204
40-860 Katowice
sklep@zapachyswiata.pl,

 1.       Informacje wstępne

Sklep internetowy zapachyswiata.pl zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony https://zapachyswiata.pl.

Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone i potwierdzone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów  za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie.
  Do dokonywania zakupów w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet niezbędne jest posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Słowniczek:

 • Dni robocze  – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz rejestracji – formularz udostępniony na stronie Sklepu, który umożliwia założenie konta i dokonanie zakupu towarów oferowanych przez Sklep;
 • Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  korzystająca z oferty Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późniejszymi zmianami);
 • Konto klienta – konto za pośrednictwem którego klient dokonuje zakupów w Sklepie;
 • PDF – format zapisu plików, który można odczytać po pobraniu zapisanego w nim pliku na  dowolnym urządzeniu wyposażonym w czytnik PDF;
 • Produkty – artykułu oferowane przez Sklep;
 • Siedziba firmy – adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta.

 2.       Rejestracja

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracji, w szczególności poprzez podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienie. Po ukończeniu wypełniania formularza, klient automatycznie otrzymuje wiadomość mailową na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, w której znajduje się link do aktywacji konta. Po kliknięciu w link znajdujący się w treści wiadomości konto w sklepie https://zapachyswiata.pl zostaje aktywowane i jest gotowe do składania zamówień.

3.       Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu definitywnego potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://zapachyswiata.pl
  są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Klient ma 5 dni na dokonanie wpłaty od momentu złożenia zamówienia w sklepie.
  Po upływie 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje anulowane.
 5. Dowodem zakupu jest paragon załączony do przesyłki. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, a w tym wypadku prosimy o stosowną informację na etapie składania zamówienia poprzez zaznaczenie konta firma, gdzie mogą Państwo podać dane do faktury.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 7. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 603 258 388 bądź e-mailowo pod adresem sklep@zapachyswiata.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na gotowe do wysyłki.

 4.       Płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – Po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność za pobraniem” sklep prześle automatycznie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego wartością, którą należy uregulować kurierowi gotówką w momencie otrzymania przesyłki. Sklep zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Sklep informuje, że towary dostępne na zamówienie np. przewody cięte ze szpul 100m na określony przez Państwa wymiar nie będą wysyłane „za pobraniem”.
W przypadku zamówienia indywidualnie określonej liczby metrów przewodu, należy dokonać przedpłaty na konto Sklepu.

 • Przelewem – Po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność przelewem” sklep automatycznie prześle na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podstawie którego należy dokonać przedpłaty. Przy realizacji płatności należy powołać się na numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

 • Płatność w kanale elektronicznym – za pośrednictwem kart płatniczych i serwisu PAYu.  Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od Sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

 • Ceny podane na stronie internetowej Sklepu https://zapachyswiata.pl/ podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków wyprzedaży.

 1. Nasze numery rachunków bankowych:

mBank, nr konta:  53 1020 2313 0000 3802 0401 7158

5.       Koszty i sposoby wysyłki 

 1. Wszystkie zamówione produkty dostarczane są przesyłką kurierską. Dostawa następuje zwykle w godzinach 9-17 w ciągu dwóch do czterech dni roboczych od momentu potwierdzenia wysłania zamówienia. Dokładny termin dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki i pory dnia w jakiej zamówienie zostało potwierdzone. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia terminu wysyłki ze względu na oczekiwanie na dany towar lub w sytuacji kiedy zapakowanie towaru, bądź jego przygotowanie do wysyłki za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku kiedy termin miałby ulec przedłużeniu klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie bądź mailowo.

 2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

 3. Opłata za dostawę wynosi odpowiednio:DHL (Płatność z góry): 15,90 zł
  DHL (Płatność za pobraniem): 19,90 zł
  InPost: 10,90 zł
  Poczta Polska (Płatność z góry): 14,00 zł
  Poczta Polska (Płatność za pobraniem): 19,00 zł
  Odbiór osobisty: 0,00 zł
  Zakupy od kwoty 150 zł: 0 zł
 4. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie).

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

 1. Wszystkie towary zakupione w internetowy sklep https://zapachyswiata.pl/ są fabrycznie nowe.

  6.       Ochrona danych osobowych

  1. Administrator Danych Osobowych

   1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:
    ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
    NIP: 954-228-77-12
    Gliwicka 204
    40-860 Katowice
    sklep@zapachyswiata.pl,

   2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

    1. poczty elektrycznej na adres: sklep@zapachyswiata.pl jako tytuł wiadomości proszę podać „Dane osobowe”,

    2. listownie na adres:
     ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
     NIP: 954-228-77-12
     Gliwicka 204
     40-860 Katowice
     z dopiskiem „Dane osobowe”.

   3. Administrator powołał osobę odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Adres kontaktowy do Inspektora to: sklep@zapachyswiata.pl
  1. Zbieranie Danych Osobowych

   1. Dane osobowe Klienta pochodzą przede wszystkim od niego samego.
   2. Dzięki temu, że są podane bezpośrednio przez Klienta, może być utworzone dla niego Konto Klienta w Sklepie.

   3. Dzięki podaniu przez Klienta, jego dodatkowych danych osobowych, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, Sklep moż zrealizować sprzedaż.
   4. Dane Klienta zbierane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz kontaktem z pracownikami sklepu.
   5. W celu świadczenia usług przez Sklep (np. rejestrację w serwisie) lub zrealizowania zamówienia Klienta (czyli zawarcia z Kletnem umowy i wywiązania się z niej), podanie przez Klienta jego danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. Jeśli Klient nie odmówi podania swoich Danych, to Sklep nie będzie mógł zrealizować dla usług ani przyjąć zamówienia.
  1. Cel przetwarzania danych osobowych
   1. Prowadzenie serwisu https://zapachyswiata.pl/ dbamy o to, aby serwis funkcjonował zgodnie z jego regulaminem, dzięki temu Klient ma możliwość zarejestrowania się w serwisie i złożenia zamówienia

   2. Realizacja sprzedaży – jeżeli Klient dokonuje zakupu w Sklepie, dzięki temu, że podał swoje dane osobowe możemy otrzymać płatność, dostarczyć Klientowi zamówiony towar, wystawić dokumenty sprzedażowe, zrealizować dodatkowe usługi, rozliczyć te usługi, jak również umożliwić Klientowi korzystanie z gwarancji oraz rękojmi, a także z prawa do odstąpienia od umowy.

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych

   1. Sklep przetwarza w dużej mierze standardowe informacje o Klientach związane z zakupami w naszych sklepach. Dzięki tym informacjom Sklep może realizować zamówienia (zwłaszcza przyjąć je, rozliczyć płatność, zrealizować dostawę) i wypełniać wszelkie ciążące na Sklepie obowiązki prawne.

   2. Sklep przetwarza zwłaszcza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (dla Klientów prowadzących firmę), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji, podpis Klienta (np. potwierdzający odbiór towaru), reklamacje, udzielone przez Klienta zgody.

   3. Sklep przetwarza również informacje o sposobie korzystania przez Klienta z serwisu internetowego pod adresem https://zapachyswiata.pl/ (jeżeli wyraził zgodę na pliki cookies), w tym numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzysta (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu).

    1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator nazwa firmy,
     ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
     NIP: 954-228-77-12
     Gliwicka 204
     40-860 Katowice

    4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

     1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

     2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

     1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

     2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

     3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

     4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

     5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

    9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

    10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   4. Aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na pytania Klienta lub zgłaszane problemy, Sklep przetwarza także informacje na temat treści komunikacji z Klient- Sklep, w tym dodatkowe informacje, które zawarto w korespondencji e-mail lub które mogły być podane w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sklepu. Sklep zbiera również informacje na temat źródła pozyskania danych osobowych Klienta.

  1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

   1. Dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na stronie https://zapachyswiata.pl/ oraz podawane w związku z zamówieniem przetwarzane są po to, aby wywiązać się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wywiązania się przez Sklep z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi. Wywiązanie się przez Sklep nas z umowy sprzedaży oznacza również m. in. dostawę towaru do domu lub pod inny adres.

   2. Dane dotyczące korzystania przez Klienta ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody Klienta, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

   1. Dane Klienta zarejestrowanego w serwisie https://zapachyswiata.pl/ są przechowywane przez okres, przez jaki jest on zarejestrowany, do czasu wypisania się z serwisu. Dzięki przechowywaniu danych Klienta, Sklep może zapewniać dostęp Klientowi do serwisu i umożliwiać mu składanie zamówień. Po ww. okresie dane Klienta będą nadal przechowywane, gdyż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Sklep musi być gotowy rozliczyć się z przetwarzania danych osobowych Klienta. Dane osobowe Klienta będą przechowywane również przez okres przedawnienia roszczeń Klienta wobec Sklepu, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania danych roszczeń. Przechowywanie danych Klienta służy temu, aby Sklep mógł w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na roszczenia Klienta. Jeśli Klient jest Konsumentem i zarejestrował się w serwisie internetowym https://zapachyswiata.pl/ przed 9 lipca 2018 r., to okres przedawnienia roszczeń i przechowywania przez Sklep danych może wynieść do 10 lat od powstania tych roszczeń.

   2. Na potrzeby realizacji sprzedaży, a także usług dostawy dane Klienta są przechowywane przez okres realizacji umowy. Dzięki przechowywaniu danych Klienta, Sklep może wywiązać się z zawartej umowy, w tym zwłaszcza dostarczyć zamówienie. Po ww. okresie dane Klienta będą nadal przechowywane, gdyż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Sklep musi być gotowy rozliczyć się z przetwarzania danych osobowych Klienta, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

   3. Dane zawarte w korespondencji mailowej będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu danych Klienta, Sklep może w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na dane pytanie oraz rozwiązać dane zagadnienie.

   4. Dane o sposobie korzystania przez Klienta z serwisu internetowego (za pośrednictwem plików cookies) przechowywane są przez cały okres, kiedy dana osoba jest Klientem Sklepu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestał być Klientem Sklepu (zaprzestał korzystać z usług Sklepu oraz dokonywać zakupów w Sklepie). Dzięki przechowywaniu danych osobowych Klienta, Sklep może promować produkty i usługi, prezentować w serwisie internetowym oferty oraz promocje dopasowane do zainteresowań i potrzeb Klienta, a także zapewnić Klientowi korzystanie z serwisu w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.

  1. Odbiorcy danych osobowych

   1. Dane Klienta są ujawniane innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń i złożonych zamówień, bądź gdy jest to konieczne dla rozwoju Sklepu, ulepszania oferty bądź rozwiązywania sporów pomiędzy Klientem, a Sklepem. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą na rzecz Sklepu profesjonalne usługi w danym zakresie.

   2. Rodzaje podmiotów, którym Sklep może ujawniać dane Klienta to:

    1. firmy przewozowe i transportowe (np. kurierzy) – dzięki temu Klient może otrzymać zakupiony towar na adres, który wskazał w zamówieniu;

    2. podmioty pośredniczące w realizacji płatności – dzięki temu Klient może zrealizować płatność za zakupy w Sklepie;

    3. serwisy odpowiedzialne za naprawę sprzętu – dzięki temu reklamacja Klienta może zostać załatwiona;

    4. firmy świadczące dla usługi IT na rzecz Sklepu – dzięki temu Sklep może m. in. utrzymywać oprogramowanie służące do prowadzenia serwisu, ewidencji sprzedaży itd.;

    5. agencje marketingowe – dzięki temu Sklep może dla Klienta tworzyć oferty, promocje

    6. firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach – dzięki temu Klient może podzielić się swoją opinią o produkcie

    7. W każdym przypadku, gdy Sklep ujawnia dane Klienta innym podmiotom, dokonuje tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli usługodawcy Sklepu przetwarzają dane Klienta w imieniu Sklepu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe Klienta i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  1. Zgoda na komunikowanie się

   1. W ramach prowadzenia Sklepu są zbierane zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

   2. Wyrażenie ww. zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest uzależnione możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia, jednak odmowa znacznie utrudni realizacje złożonego zamówienia.

   3. Powyższą zgodę Klient ma prawo wycofać w dowolnej chwili pisząc mail na adres sklep@zapachyswiata.pl lub listownie na adres
    ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
    NIP: 954-228-77-12
    Gliwicka 204
    40-860 Katowice
    z dopiskiem „Dane osobowe”.

   4. Od chwili wycofania zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Sklep podejmie starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

   5. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Uprawnienia Klienta

   1. Prawo ochrony danych osobowych daje Klientowi szereg praw, z których może skorzystać w dowolnej chwili. Prawa Klienta obejmują:

    1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

    2. prawo do poprawiania danych

    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    4. prawo do żądania usunięcia danych

    5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

   2. Uprawnienia, o których mowa powyżej Klient może wykonywać poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@zapachyswiata.pl lub pisząc na adres
    ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
    NIP: 954-228-77-12
    Gliwicka 204
    40-860 Katowice
    z dopiskiem „Dane osobowe”.

   3. Jeżeli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób Sklep naruszył reguły przetwarzania danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Klient powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznał za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

  1. Prawo sprzeciwu

   1. Klient posiada prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw może być złożony wówczas, gdy Klient nie chce, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dane osobowe będą dalej przetwarzane dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłoszono sprzeciw.

   2. Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres e-mail sklep@zapachyswiata.pl lub pisząc na adres
    ALSAGRAF Aleksandra Sajnóg
    NIP: 954-228-77-12
    Gliwicka 204
    40-860 Katowice
    z dopiskiem „Dane osobowe”.

    7.       Zwroty i  postępowanie reklamacyjne

    1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

    2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

    3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bądź inny sposób przewidziany w ustawie O prawach konsumenta.

    1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć poprzez wspomniany formularz albo sporządzić go na piśmie, a następnie wysyłając go na adres Sklepu.

    2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych oraz gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    4. Wskazane w poprzednich punktach uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie względem osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    5. Zwracane przez konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać odesłane/zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób , który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.

     Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu trzech dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki odstąpienia od umowy na gruncie ustawy O prawach konsumenta Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

    6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanego towaru.

    7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i powód reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sklepu z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.

    Przysługują Państwu dwa rodzaje uprawnień:

    a)      Gwarancja – to tryb reklamacji oferowany przez większość producentów i dystrybutorów towarów. W ramach postępowania gwarancyjnego towar zareklamowany przez klienta podlega naprawie przez autoryzowany serwis. Jeżeli producent udziela gwarancji na produkt to otrzymują Państwo kartę gwarancyjną dołączoną do produktu.

    Zamawiając produkt klient otrzymuje dowód zakupu ( paragon bądź faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną (do określonych produktów), zawierającą warunki udzielonej gwarancji. Sklep https://zapachyswiata.pl/ informuje, że klient powinien zachować dowód zakupu do dnia wygaśnięcia gwarancji, co umożliwia przeprowadzenie postępowania gwarancyjnego przez nasz Sklep.

    W karcie gwarancyjnej znajduje się zazwyczaj sposób w jaki należy kontaktować się z serwisem urządzenia. Jeżeli macie Państwo problem ze znalezieniem danych kontaktowych punktów serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dołożymy wszelkich starań aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji.

    b)      Rękojmia – tryb ten przewidziany jest w polskim systemie prawnym dla osób fizycznych, jak też osób dokonujących  zakupu w sklepie https://zapachyswiata.pl/ w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

    Z rękojmi można skorzystać w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem poinformuje Państwa o ustaleniach dokonanych w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.

    1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71. Kodeksu cywilnego.

 8.   Postanowienia końcowe 

 1. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez https://zapachyswiata.pl/ pokrywa w całości Sklep.

 2. Zespół sklepu https://zapachyswiata.pl/ dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy O prawach konsumenta.

 3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, bądź do ich usunięcia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty ze względu na okoliczności za które Sklep odpowiedzialności nie ponosi.

 5. Sklep informuje, że wszystkie zamieszczane na stronach internetowych https://zapachyswiata.pl/ znaki handlowe i towarowe w postaci materiałów graficznych, zdjęć produktów podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. Logotyp https://zapachyswiata.pl/ jest własnością sklepu i nie może zostać edytowany, przetwarzany ani udostępniany bez zgody właściciela Sklepu.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Regulamin obowiązuje od 1.12.2018.